Miriam Elspeth Phillips (Atkins gynt)

Clerc ffyddlon hir-dymor i Gyngor Tref Rhydaman

 miriam

Yn dilyn salwch byr, a wynebodd ag urddas a dewrder arbennig, cyhoeddwn â thristwch mawr farwolaeth Miriam, Tŷ Tadcu, Llys y Nant, Llandybie, yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, ar ddydd Iau, 25ain o Awst 2016.

Priod annwyl Roger. Mam gariadus Rebecca a Rhodri. Mamgu addfwyn i Gwenno a Tomos. Mam-yng-nghyfraith hoffus Marc a Natalie. Chwaer annwyl i William a chwaer-yng-nghyfraith ffyddlon i Davina, Raymond a Rhiannon. Merch annwyl y diweddar Clifford a Freda Atkins.

Bydd colled enfawr ar ei hôl ymhlith ei holl deulu a ffrindiau.

Angladd cyhoeddus yn Eglwys St Tybie, Llandybie ar ddydd Mawrth 6ed o Fedi am 12:30 yp.

Blodau’r teulu yn unig os gwelwch yn dda. Rhoddion os dymunir, er cof am Miriam, tuag at Uned Gofal y Fron (Peony), Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli d/o Cwmni Griffiths Bwtrimawr, 39 Heol Betws, Rhydaman, SA18 2HE. Ffôn: 01269 593637.