Cyfarfodau

Fydd Cyngor y Dref yn cynnal cyfarfod ar y ddau ddydd llun cyntaf pob mis, ond mis Awst
Bydd y dydd Llun cyntaf yn cynnwys cyfarfodydd y Pwyllgor, tra fydd yr ail ddydd Llun yn cynnwys Cyfarfod Cyngor y Tref yn Llawn